Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, στη συνεδρίαση της 23ης Δεκεμβρίου 2020, αποφάσισε τον καθορισμό 254 Δήμων ως προσωρινών δικαιούχων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020», και έως του ποσού για κάθε Δήμο που αναγράφεται στον σχετικό πίνακα.

Επιπλέον, αποφάσισε τη διάθεση συνολικού ποσού μέχρι 11.552.332,15 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την υλοποίηση των εν λόγω προτάσεων των 254 Δήμων.

Μετά την εξέταση των  δικαιολογητικών, το Πράσινο Ταμείο θα προχωρήσει στον καθορισμό των Δήμων ως οριστικών δικαιούχων και στην αποδέσμευση του τελικού ποσού χρηματοδότησης. Η ολοκλήρωση των σχεδίων και η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται εντός της προθεσμίας των 6 μηνών που προβλέπει η σχετική Υπουργική Απόφαση.

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων εντάχθηκε στο πρόγραμμα με ποσό περίπου 60 χιλ. ευρώ ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η “Έξυπνη και Πράσινη Κινητικότητα” αποτελεί έναν από τους άξονες που έχει δηλώσει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο πρόγραμμα των “100 Ευφυών Πόλεων – ICC” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν).