Το 9ο Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων διοργανώνει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τη συμμετοχή δεκάδων επιστημόνων από όλο τον κόσμο. Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν 15-17 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, ενώ, προηγείται του συνεδρίου και διήμερο θερινό σχολείο (Summer School) 13-14 Ιουνίου που εστιάζει στην αειφόρο διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την κυκλική οικονομία.

To 9th Corfu-2022 International Conference on Sustainable Solid Waste Management αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και τα πλέον αναγνωρισμένα συνέδρια σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο με εστίαση στο επιστημονικό πεδίο της Διαχείρισης Αποβλήτων, την Κυκλική Οικονομία και την εξοικονόμηση πόρων τοποθετώντας το νησί της Κέρκυρας στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστημονικής προσοχής.

Στο συνέδριο, του οποίου επιστημονική επικεφαλής από το Ε.Μ.Π. είναι η κ. Μαρία Λοϊζίδου, συμμετέχουν, με φυσική και διαδικτυακή παρουσία, περισσότεροι από 750 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται, εκ μέρους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στο πλαίσιο συμμετοχής του στο πρόγραμμα «100 Ευφυείς Πόλεις» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (100 Intelligent Cities Challenge), όπου ο Δήμος συμμετέχει με κύριο θεματικό άξονα την «Διαχείριση Αποβλήτων και την Κυκλική Οικονομία» και εκπροσωπείται από την Αντιδήμαρχο  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης αλλά και Project Manager της τοπικής ομάδας του ICC –  “100 Ευφυών Πόλεων”,  Παναγιώτα Τζάννε και τον Επιστημονικό  Συνεργάτη και Assistant Project Manager της τοπικής ομάδας του ICC, Βίκτωρα  Δημουλή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε στον εξής σύνδεσμο: https://corfu2022.uest.gr/index.php/el/