Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενισχύει διαρκώς τις υποδομές και τον εξοπλισμό του για την ανακύκλωση.

Σύντομα θα τοποθετηθούν πέντε πρότυπα «πράσινα» περίπτερα ανακύκλωσης, ένα σε κάθε δημοτική ενότητα. Τη σχετική σύμβαση προμήθειας υπέγραψε η Δήμαρχος Μερόπη Υδραίου ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

Τα περίπτερα αυτά είναι αυτόνομες μονάδες χωριστής συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης υλικών ανακύκλωσης με το μικρότερο δυνατό οικολογικό αποτύπωμα, τόσο στην φάση κατασκευής, όσο και κατά την λειτουργία τους. Απαιτούν περιορισμένη επιφάνεια για την χωροθέτησή τους, ενώ, θα τοποθετηθούν σε στρατηγικά σημεία κάθε Δημοτικής Ενότητας.

Πιο συγκεκριμένα, τα «πράσινα» περίπτερα θα έχουν την δυνατότητα να υποδέχονται και να συλλέγουν έως 15 διαφορετικές κατηγορίες υλικών ανακύκλωσης όπως: χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, αλουμίνιο, μέταλλα αλλά και λαμπτήρες, μπαταρίες, κ.α.

Οι πολίτες θα μπορούν να τα ρίχνουν στο «πράσινο» περίπτερο μέσω εξωτερικής ειδικής θέσης ρίψης που θα διαθέτει αντίστοιχη ένδειξη – σήμανση για το είδος του υλικού που θα δέχεται κάθε θυρίδα/οπή.

Η τοποθέτηση των πρώτων «πράσινων» περιπτέρων αναμένεται εντός τριμήνου. Η  λειτουργία τους θα συμβάλλει σημαντικά στην διαλογή στην πηγή και στην εκτροπή αποβλήτων από τα σύμμεικτα που μεταφέρονται εκτός Κερκύρας, αποτελώντας βασικό μέρος των δημοτικών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση της χωριστής συλλογής διαφορετικών ρευμάτων ανακύκλωσης και την γενικότερη ενίσχυση της ανακύκλωσης στις περιοχές δράσης τους.

«Η νέα αυτή υποδομή θα συμβάλει στη  συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση ανακυκλωμένων υλικών με διαλογή στη πηγή αλλά και στη διαμόρφωση μιας νέας κοινωνικής συμπεριφοράς και οικολογικής συνείδησης από όλους» τονίζει με δήλωση της η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Μερόπη Υδραίου. Ο νέος δήμος ξεκίνησε κυριολεκτικά από το μηδέν να δημιουργεί την υποδομή για την ανακύκλωση. Γιατί  προϋπόθεση για την ανακύκλωση είναι οι υποδομές και αυτές δημιουργούμε».