Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα της ανάπτυξης ξεχωριστού δημοτικού δικτύου συλλογής και ανακύκλωσης ρούχων στον κεντρικό Δήμο καθώς το χρόνο που “πέρασε” (2023) ξεπέρασε τους 125 τόνους υλικών.

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στα πλαίσια των προσπαθειών του για αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων που παράγονται εντός των διοικητικών του ορίων, εναρμόνιση με την εθνική/ευρωπαϊκή νομοθεσία και ουσιαστική εξυπηρέτηση όλων των δημοτών του δημιούργησε, μεταξύ άλλων, για πρώτη φορά στην ιστορία του δημοτικό δίκτυο χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών (ρούχα, τσάντες, πάνινα παιχνίδια, παπούτσια κλπ.).

Κατά το έτος 2022, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων σε συνεργασία με την αδειοδοτημένη σχετικά εταιρία EAST – WEST, τοποθέτησε  αρχικά 26 ειδικούς κάδους από τους οποίους συνέλλεξαν συνολικά 57.715 κιλά ρούχων (57,7 τόνοι ρούχων).

Λόγω της εντυπωσιακής συμμετοχής του κοινού, κατά το έτος 2023 τοποθετήθηκαν επιπλέον 36 κάδοι αυξάνοντας το συνολικό τους αριθμό στους 62 ειδικούς κάδους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, μέσω των οποίων συλλέχθηκαν οι διπλάσιες πλέον ποσότητες μεταχειρισμένων ρούχων και πιο συγκεκριμένα 125.768 κιλά (125,8 τόνοι) έως και σήμερα.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι, μόλις σε 2 χρόνια εφαρμογής του δημοτικού δικτύου χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών (ρούχα, τσάντες, πάνινα παιχνίδια, παπούτσια κλπ.), προέκυψαν από τους πολίτες και μόνο αθροιστικά 183,5 τόνοι μεταχειρισμένων ρούχων, οι οποίοι δεν οδηγήθηκαν προς μεταφορά και υγειονομική ταφή σε ΧΥΤΑ, εξοικονομώντας στον Δήμο μας τα αντίστοιχα οικονομικά κόστη.

Τα συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι με την τοποθέτηση κάδων σε πυκνό δίκτυο (1 κάδος τουλάχιστον ανά 1000 κατοίκους), οι πολίτες έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα σημεία συλλογής και κατά συνέπεια οδηγούν περισσότερες ποσότητες προς ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο εφαρμόζονται και οι αρχές της περιβαλλοντικής οικονομίας, σύμφωνα με τις οποίες για να ανακυκλώσουν οι πολίτες, δεν θα πρέπει να απαιτείται σπατάλη χρόνου, χρήματος και ενέργειας.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση είχε ενταχθεί στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο πρόγραμμα «100 Ευφυείς Πόλεις» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (100 Intelligent Cities Challenge – ICC 1.0), όπου ο Δήμος συμμετείχε με κύριο θεματικό άξονα την «Διαχείριση Αποβλήτων και Κυκλική Οικονομία».

Η Δήμαρχος Μ. Yδραίου δήλωσε: «Τα αποτελέσματα από την ανάπτυξη του συγκεκριμένου δικτύου είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Κατά τη διάρκεια της θητείας μας αναπτύξαμε μια σειρά από δίκτυα χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης υλικών, δημιουργήσαμε τις αρχικές υποδομές για αποτελεσματική εφαρμογή της “Διαλογής στη Πηγή” και προχωρήσαμε στην προμήθεια των απαραίτητων κάδων και συνεργασιών για το σκοπό αυτό.

Ευχόμαστε ότι πέρα από την αποτελεσματική χρήση των υποδομών αυτών, τα επόμενα χρόνια θα λειτουργήσουν και θα αναπτυχθούν δημοτικά δίκτυα χωριστής συλλογής και νέων ρευμάτων αποβλήτων προς όφελος των πολιτών και του Δήμου μας».