Ανακύκλωση ρούχων - παπουτσιών

Αρχική / Υλικά / Ανακύκλωση ρούχων – παπουτσιών

Γενικές πληροφορίες

Η κατανάλωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η αύξηση της κατανάλωσης έχει συνέπειες τόσο από την άποψη των αυξημένων ροών αποβλήτων κλωστοϋφαντουργίας, όσο και από την άποψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που επιφέρουν τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (Κ/Υ) και συνδέονται με την παραγωγή, τη χρήση και τη διαχείριση των υφασμάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. (ΠΗΓΗ: Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων)

Μελέτες έχουν δείξει, ότι η ανεξέλεγκτη παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ευθύνεται, για τη ρύπανση έως και 20% των παγκόσμιων υδάτινων πόρων, για την απελευθέρωση 35% των πρωτογενών μικροπλαστικών στο περιβάλλον και για το 10% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αν και έχουν ξεκινήσει εκστρατείες και παγκόσμιες προσπάθειες, για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής, λιγότερο από το 1% της παγκόσμιας παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ανακυκλώνεται, λόγω ανεπαρκούς τεχνολογίας. Με στόχο τον περιορισμό των περιβαλλοντικών συνεπειών, η Ευρωπαϊκή Ένωση ωθεί τα κράτη μέλη της να μεταβούν σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας. (ΠΗΓΗ: UPTEXTILE)

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, σε συνέχεια των προσπαθειών του για αποτελεσματική διαχείριση των ΑΣΑ που παράγονται εντός των διοικητικών του ορίων, τοποθέτησε συνολικά 26 ειδικούς κάδους και δημιούργησε για πρώτη φορά, δημοτικό δίκτυο χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών (ρούχα, τσάντες, πάνινα παιχνίδια, παπούτσια κλπ.).

Οι κάδοι είναι καινούργιας κατασκευής και σε άψογη κατάσταση ενώ έχουν σχήμα που δεν παραπέμπει σε κάδο συλλογής άλλου ρεύματος αποβλήτων με σαφή και ευδιάκριτη σήμανση που δηλώνει ότι προορίζονται για τη συλλογή των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης, τα οποία θα συλλέγονται και θα οδηγούνται κατά προτεραιότητα προς επαναχρησιμοποίηση ενώ όσα δεν θα ικανοποιούν την συγκεκριμένη δυνατότητα, θα προωθούνται προς ανακύκλωση και σε καμία περίπτωση προς ταφή.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση από τους συνδημότες μας ώστε οι κάδοι να διατηρούνται σε καλή και ευπρεπή κατάσταση και κυρίως με κλειστή την «πόρτα» υποδοχής των μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων, πριν και μετά από κάθε χρήση του ειδικού κάδου.

Μελλοντικά, στην περίπτωση που το πρόγραμμα στεφθεί με επιτυχία, διατηρείται η προοπτική επέκτασης του δικτύου με προσθήκη επιπλέον ειδικών κάδων χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης σε νέα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4819/2021, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, αναμένεται οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων να οργανώσουν και να λειτουργήσουν Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) των αποβλήτων που προκύπτουν από τα προϊόντα τους, συμπεριλαμβανομένης και της χωριστής συλλογής τους.
Σε περίπτωση λοιπόν που κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του Δήμου με την ιδιωτική αδειοδοτημένη εταιρεία «EASTWEST», δημιουργηθεί στην Ελλάδα ανάλογο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων για τα είδη ένδυσης ή υπόδησης, η συμφωνία συνεργασίας τους θα πρέπει να εναρμονιστεί με τη κείμενη νομοθεσία και η εταιρία «EASTWEST», θα οφείλει να συνεργαστεί με το νέο ΣΕΔ.

Υλοποιώντας μία ολοκληρωμένη και ορθολογική προσέγγιση και στην διαχείριση των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών (ρούχα, τσάντες, πάνινα παιχνίδια, παπούτσια κλπ.), η οποία θα στηρίζεται στην ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων, προκύπτουν τα ακόλουθα οφέλη:

  • Την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων με την εκτροπή μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης, τα οποία έως πρόσφατα οι δημότες εναπόθεταν ως απόβλητα στους πράσινους κάδους.
  • Την μείωση του τεράστιου όγκου απορριμμάτων που οδηγούνται προς ταφή σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ), με αποτέλεσμα τα αντίστοιχα πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.
  • Την εξοικονόμηση τεράστιων ποσών ενέργειας, φυσικών πόρων και νερού που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή νέων ενδυμάτων, ενώ παράλληλα υπάρχει αισθητή μείωση της ποσότητας βαφών, βαρέων μετάλλων και χημικών ουσιών που εισέρχονται στα υπόγεια ύδατα μας.
  • Την παροχή βοήθειας στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες με τη διάθεση προς επαναχρησιμοποίηση, σημαντικού μέρους των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης που βρίσκονται ποιοτικά σε άριστη κατάσταση.
  • Την εναρμόνιση με την σύγχρονη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων.
  • Τη σημαντική περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών σχετικά με την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων.
Περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Υλικά καθημερινής χρήσης

Ρούχα
Παπούτσια
Κάλτσες
Πετσέτες
Σεντόνια
Μαξιλαροθήκες
Κουβέρτες
Λευκά Είδη
Κουρτίνες
Αξεσουάρ
Τσάντες
Ζώνες
Λούτρινα παιδικά παιχνίδια
Άλλα υφασμάτινα προϊόντα

Πώς να εξοικονομήσετε/ επαναχρησιμοποιήσετε

Προτιμήστε κατά προτεραιότητα να επιδιορθώσετε/επισκευάσετε τα υφασμάτινα προϊόντας σας (ρούχα υποδήματα, κτλ.), προσφέροντάς τους μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αξιοποιώντας αντίστοιχους επαγγελματίες της τοπικής αγοράς.

Μπορείτε να ανταλλάξετε με άλλους συνδημότες (συνήθως οικογενειακό ή/και φιλικό σας περιβάλλον) υφασμάτινα προϊόντα (ρούχα υποδήματα, κτλ.) τα οποία δεν σας είναι πλέον χρήσιμα αλλά παραμένουν καλής ποιότητας.

Ειδικές περιπτώσεις που βρίσκει εφαρμογή η παραπάνω συμβουλή είναι σε ιδιαίτερες κατηγορίες υφασμάτινων προϊόντων (ρούχα υποδήματα, κτλ.), όπως βρεφικά ρούχα, παιδικά ρούχα – παπούτσια, στολές καρναβαλιού, στολές παρέλασης, ειδικά παπούτσια, κ.α.

Επίσης, τα μεταχειρισμένα υφασμάτινα προϊόντα (ρούχα υποδήματα, κτλ.) δύναται εφόσον είναι καθαρά να προσφερθούν ΔΩΡΕΑΝ σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες σε συνεργασία με τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κατόπιν συνεννοήσεως.

Που ανακυκλώνετε

kados-rouxon-kekryra
Ειδικός Κάδος συλλογής

Πώς να κάνετε ανακύκλωση

Πριν οδηγήσετε τα μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών (ρούχα, τσάντες, πάνινα παιχνίδια, παπούτσια κλπ.) προς απόρριψη στους ειδικούς κάδους χωριστής συλλογής τους, θα πρέπει αυτά να είναι: καθαρά, διπλωμένα, μέσα σε σακούλες, απολύτως στεγνά και χωρίς ίχνος μούχλας καθώς τα βρεγμένα/μουχλιασμένα υφάσματα δεν αποτελούν ανακυκλώσιμο υλικό και σε περίπτωση αποθήκευσής τους μαζί με τα στεγνά θα επηρεάσουν τη καταλληλόλητα ανακύκλωσης και των υπολοίπων.

Χάρτης Ανακύκλωσης

Επιλέξτε Δημοτική Ενότητα
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google