Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τετάρτη  21.04.2021, για το «Σύμφωνο των Δημάρχων», συμμετείχε και ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, μεταξύ πλήθους Δήμων από όλη την Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία έχει και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Στην συνάντηση αναθεωρήθηκαν οι φιλοδοξίες και οι στόχοι που έχουν τεθεί μέσω του «Συμφώνου των Δημάρχων», ώστε να εναρμονιστούν και να προσεγγίζουν την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», τοποθετώντας παράλληλα τους Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες στο επίκεντρο αυτής της «πράσινης μετάβασης».

Οι Δήμοι προσκλήθηκαν τέλος να προχωρήσουν σε άμεσες ενέργειες ώστε να επισπεύσουν και να βοηθήσουν στην αναγκαία μετατροπή της Ευρώπης σε μία δίκαιη και κλιματικά ουδέτερη ήπειρο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ήδη πραγματοποιεί σχετικές ενέργειες και δράσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο να οδηγήσουν στην μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου μέσω του προγράμματος «100 Ευφυείς Πόλεις – ICC»  στο οποίο συμμετέχει.

Τον Δήμο, εκπροσώπησε η Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Project Manager του ICC, Παναγιώτα Τζάννε και ο Επιστημονικός Συνεργάτης και Assistant Project Manager του ICC, Βίκτωρας Δημουλής.

Σημειώνεται ότι η Δήμαρχος Μερόπη Υδραίου, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων,  (προγραμματισμένο ταξίδι  στην Αθήνα), δεν μπορούσε να παραστεί στην συνάντηση.