Με ιδιαίτερη χαρά ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων κάνει γνωστή την έγκριση πρότασης  που κατέθεσε για την εκπόνηση μελέτης που αφορά στην καθαρή ενεργειακή μετάβαση των Διαποντίων νήσων. Την πρόταση υπέβαλε ο Δήμος με την υποστήριξη του Δικτύου Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) στον Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μηχανισμό New Energy Solutions Optimized for Islands (NESOI).

Κατατέθηκαν συνολικά, από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες με νησιά, 117 προτάσεις από τις οποίες 28 εγκρίθηκαν προς άμεση χρηματοδότηση. Η πρότασή μας έλαβε βαθμό 18,5/20,0 κατατάσσοντάς την πρώτη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εξασφάλισε χρηματοδότηση 60.000€ για την εκπόνηση μελετών, καθώς και ισόποση τεχνική υποστήριξη από τους φορείς διαχείρισης του μηχανισμού NESOI.

Η προτεινόμενη μελέτη προβλέπει την πλήρη απανθρακοποίηση των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών της Ερείκουσας και των Οθωνών, καθώς και την ανάπτυξη «έξυπνης μαρίνας» στην νήσο του Μαθρακίου. 

Για την υλοποίηση των έργων προβλέπεται η μελέτη της δυνατότητας δημιουργίας μιας Ενεργειακής Κοινότητας (ΕΚΟΙΝ) με τη συμμετοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και πιθανώς της ΔΕΗ, καθώς και με τη δυνατότητα συμμετοχής φυσικών και νομικών προσώπων από τα νησιά.

Πιο συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις στα νησιά αφορούν :

Απανθρακοποίηση των Διαποντίων Νήσων

Τα Διαπόντια νησιά Ερεικούσσα & Οθωνοί είναι Μη Διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελούν αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα με πολύ υψηλό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αυξημένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Το προτεινόμενο έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός υβριδικού σταθμού παραγωγής ενέργειας (ΥΒΣ) σε κάθε νησί αποτελούμενο από συνδυασμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αλλά και αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας, σε θέσεις που θα επιλέξουν από κοινού ο Δήμος με τους κατοίκους. 

«Έξυπνη μαρίνα» στο Μαθράκι

Στόχος του έργου είναι η μετατροπή του τοπικού λιμανιού σε μια σύγχρονη, «έξυπνη μαρίνα», η οποία θα διαθέτει :

·       Σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και σκαφών

·       Νέες θέσεις για τουριστικά σκάφη, πλήρως εξοπλισμένες

·       Νέο ενεργειακά αποδοτικό σύστημα φωτισμού

·       Πράσινο σημείο συλλογής αποβλήτων

·       Μικρές επιτόπιες μονάδες αφαλάτωσης

·       Ανάπτυξη μικροδικτύου για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η ανάγκη για υιοθέτηση πολιτικών και υλοποίηση έργων προς τη βιώσιμη ανάπτυξη γίνεται ολοένα και πιο έντονη τόσο σε Ευρωπαϊκό, σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εντείνει τις προσπάθειές του για συμμετοχή σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου μας όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια και σε καινοτόμα έργα όπως τα προαναφερθέντα, εντάσσοντας πλέον τα νησιά μας στο χάρτη των «πράσινων» προορισμών.

Επίσης, το συγκεκριμένο έργο συμπεριλαμβάνεται ως δράση και στις δεσμεύσεις του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στα πλαίσια συμμετοχής του στο πρόγραμμα «100 Ευφυείς Πόλεις» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (100 Intelligent Cities Challenge – ICC), όπου μεταξύ άλλων, ο Δήμος έχει δηλώσει ως θεματικό άξονα και την «Έξυπνη και Πράσινη Ενέργεια».  

Όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της πρότασης, την συνολική διεκπεραίωσή της μέχρι και την επιτυχημένη επιλογή της, προήλθε από τις συντονισμένες και επίμονες ενέργειες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου μας της οποίας το σύνολο του προσωπικού αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία τους, καθώς επίσης και στην αντίστοιχη Αντιδήμαρχο και Project Manager της τοπικής ομάδας ICC, κυρία Παναγιώτα Τζάννε.