Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων μόλις 3 χρόνια μετά την κρίση στην διαχείριση των απορριμμάτων και την ανάλογη δυσφήμιση που έλαβε σε παγκόσμιο επίπεδο το νησί της Κέρκυρας, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την διοργάνωση του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Βιώσιμης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με την επωνυμία CORFU 2022 – 9th International Conference on Sustainable Solid Waste Management σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και επικεφαλής την Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2022 στο νησί της Κέρκυρας το οποίο με αυτόν τον τρόπο θα γίνει το επίκεντρο της προσοχής και το σημείο συνάντησης για περισσότερους από 700 σύνεδρους από 100 χώρες του κόσμου, ενώ θα προηγηθεί του συνεδρίου και διήμερο σχολείο που θα εστιάζει στην αειφόρο διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την κυκλική οικονομία.

Το συγκεκριμένο συνέδριο έρχεται ως συνέχεια των αντίστοιχων προηγούμενων οκτώ πετυχημένων συνεδρίων, τα οποία ήταν κατά σειρά τα ακόλουθα :

1) ATHENS 2012, 2) ATHENS 2014, 3) TINOS 2015,  4) CYPRUS 2016, 5) ΑΤΗΕΝS 2017, 6) NAXOS 2018, 7) ΗΕRAKLION 2019, 8) THESSALONIKI 2021 και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και τα πλέον αναγνωρισμένα συνέδρια σε παγκόσμιο επίπεδο που εστιάζουν στη διαχείριση αποβλήτων.

Σκοπός του συνεδρίου θα είναι να παρουσιάσει και να προσεγγίσει θέματα σχετικά με την βιώσιμη  διαχείριση των στερεών αποβλήτων και με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ανάλογων σύγχρονων τεχνολογιών και την εφαρμογή αντίστοιχων αποτελεσματικών πρακτικών.

Επιπλέον, το συνέδριο δίνει τη δυνατότητα συνάντησης μεταξύ εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, μελών του ακαδημαϊκού και του ερευνητικού χώρου οι οποίοι στο σύνολό τους ασχολούνται με το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με απώτερο σκοπό να προταθούν και να αναδειχθούν οι ανάλογες δυνατότητες και ευκαιρίες για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της εξοικονόμησης πόρων.

Στο συνέδριο προβλέπεται η οργάνωση και ειδικών θεματικών που θα εστιάσουν, σε επίπεδο δήμων, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων για ορθή διαχείριση των παραγόμενων Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου θα περιλαμβάνουν ακόμα:

α) κυκλική οικονομία, β) ανακύκλωση, γ) θαλάσσια ρύπανση και πλαστικά, δ) βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων (κομποστοποίηση, αναερόβια χώνευση), ε) ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων, στ) βιοδιυλιστήρια, ζ) διαχείριση ειδικών ροών αποβλήτων, κ.α. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται από την μεριά του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στα πλαίσια συμμετοχής του στο πρόγραμμα «100 Ευφυείς Πόλεις» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (100 Intelligent Cities Challenge), όπου ο Δήμος συμμετέχει με κύριο θεματικό άξονα την «Διαχείριση Αποβλήτων και την Κυκλική Οικονομία».