Το Τμήμα Πληροφορικής, στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, μερίμνησε για την ψηφιακή καταχώρηση και απεικόνιση της συντριπτικής πλειοψηφίας των πυροσβεστικών κρουνών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Η συγκεκριμένη ενέργεια προήλθε ως συνέχεια της επίπονης προσπάθειας του αντίστοιχου τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, το οποίο πραγματοποίησε και ολοκλήρωσε κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, την φυσική τους καταγραφή στο πεδίο.

Για την αξιοποίηση των συγκεκριμένων χρήσιμων και κρίσιμων πληροφοριών, συγκλήθηκε και πραγματοποιήθηκε σήμερα (27/08/2021) στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συνάντηση με θέμα την παρουσίαση των ευρημάτων στα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και σε εκείνα της ΔΙΑΔΕΥΑΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ αλλά και τους πιθανούς τρόπους αμοιβαίας αξιοποίησής τους για την καλύτερη θωράκιση και προστασία του Δήμου από τους κινδύνους των αστικών και δασικών πυρκαγιών.

Απόρροια της συγκεκριμένης συνάντησης αποτέλεσε η δέσμευση για αμοιβαία συνεργασία των συγκεκριμένων φορέων ευθύνης και ενδιαφέροντος, με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και την αρωγή του αντίστοιχου τμήματος Πληροφορικής, έτσι ώστε να υπάρξει ενιαία κωδικοποίηση των πυροσβεστικών κρουνών από όλους αλλά και η έγκαιρη αναγνώριση εκείνων που χρίζουν επισκευών για την ομαλή λειτουργίας τους.

Επίσης, αναγνωρίστηκε η ανάγκη για επικαιροποίηση και νέο προγραμματισμό χωροθέτησης πυροσβεστικών κρουνών έπειτα από την προσεκτική αξιοποίηση των πληροφοριών – δεδομένων που έχουν ήδη καταγραφεί.

Σημαντικό κρίνεται να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διευρυμένη διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων και συνεργασία των ανάλογων φορέων ευθύνης πραγματοποιείται για πρώτη φορά, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στοχεύοντας να αποτελέσει μελλοντικά καλή πρακτική! 

Παρόντες ήταν η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και πρόεδρος της ΔΙΑΔΕΥΑΔ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, κ. Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου, ο Περιφερειακός Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιονίων Νήσων, κ. Νίκος Ρουμελιώτης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Νομού Κέρκυρας, κ. Νίκος Κολοβός, καθώς επίσης και οι Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας κ. Χάρης Γιώτης ,Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Παναγιώτα Τζάννε , ο Αντιδήμαρχος και υπεύθυνος για θέματα ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ, κ. Αργυρός Βασίλης , ο εντεταλμένος σύμβουλος, κ. Μελίδης Βασίλης, καθώς επίσης και ο ειδικός σύμβουλος κ. Ανδρέας Χατζηανδρέου και ο Επιστημονικός Συνεργάτης του Δήμου, κ. Βίκτωρας Δημουλής.