Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων είναι στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την βράβευσή του στα βραβεία «GREEK GREEN AWARDS 2022» που πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την μεγαλύτερη εξειδικευμένη έκθεση της Ελλάδας για τις τεχνολογίες περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία και τις έξυπνες πόλεις και η οποία έλαβαν χώρα από 18 έως 20 Μαρτίου 2022 στο MEC Παιανίας.

Ο Δήμος τιμήθηκε με το Βραβείο «Καλύτερη πρακτική για το θαλάσσιο περιβάλλον» και ουσιαστικά βραβεύτηκε για τις συνολικές προσπάθειές του για την προστασία του περιβάλλοντος του νησιού και ιδιαίτερα του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος.

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του Δήμου η Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης αλλά και Project Manager της τοπικής ομάδας του ICC – “100 Ευφυών Πόλεων”, Παναγιώτα Τζάννε και ο Επιστημονικός Συνεργάτης και Assistant Project Manager της τοπικής ομάδας του ICC, Βίκτωρας Δημουλής. 

Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, από το Σεπτέμβριο του 2019 έως και σήμερα έχει συνάψει ποικίλες συνεργασίες με αρκετούς φορείς (Ίδρυμα Λασκαρίδη, Lidl Hellas, AQUAHELP Foundation, κτλ.) που επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, με την πλέον σταθερή εκείνην με την ομάδα της Aegean Rebreath.

Ο νεοσύστατος Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, τον Δεκέμβριο του 2020, υπέγραψε Συμφωνητικό Συνεργασίας μαζί με τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας και την Aegean Rebreath όπου προέβλεπε :

 1. Την υλοποίηση ενεργειών καθαρισμού βυθών και ακτών σε επιλεγμένα επιβαρυμένα σημεία του Δήμου.

 2. την αποκομιδή και αποθήκευση των θαλάσσιων απορριμμάτων, τα οποία την συνέχεια θα οδηγούνται προς επαναξιοποίηση ή ανακύκλωση.

 3. την ανάληψη δράσεων ευαισθητοποίησης για θέματα σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 4. την υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων.

 5. την εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών αλιείας.

 6. την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας στον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων απορριμμάτων.

 7. την ανάπτυξη, ενίσχυση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας. 

Από την υλοποίηση των πρώτων υποβρύχιων και παράκτιων καθαρισμών στον Δήμο στις θαλάσσιες περιοχές του Ανεμόμυλου και της Παλαιοκαστρίτσας και γενικότερα από την δημιουργία και λειτουργία του 1ου υπαίθριου Σταθμού Συλλογής Θαλάσσιων – παράκτιων Απορριμμάτων (ΣΣΘΑ), ο οποίος δημιουργήθηκε στην περιοχή του Ανεμομύλου και συμπληρωματικά υποβοήθησε στην υλοποίηση αυτού του ολοκληρωμένου προγράμματος απορρύπανσης των θαλασσών, θεμελιωμένου εξ ολοκλήρου στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, προέκυψαν μέχρι και το τέλος του 2021 τα ακόλουθα ευρήματα :

 • 2.383 τεμάχια πλαστικού

 • 801 τεμάχια γυαλιού

 • 1.310 τεμάχια αλουμινίου

 • 130 κιλά παροπλισμένων διχτυών (ghost nets)

τα οποία οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση αλλά παράλληλα προσφέρθηκε και η δυνατότητα για εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις πηγές επιβάρυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Δήμου μας. 

Έχουν ήδη προγραμματισθεί για το 2022 οι επόμενοι υποβρύχιοι και παράκτιοι καθαρισμοί σε επιβαρυμένα σημεία του Δήμου και ήδη έχει συμφωνηθεί η δημιουργία και 2ου Σταθμού Συλλογής Θαλάσσιων – παράκτιων Απορριμμάτων (ΣΣΘΑ) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, ο οποίος θα βοηθήσει ουσιαστικά στην μεγαλύτερη απορρύπανση των θαλάσσιων περιοχών του νησιού και την συλλογή μεγαλύτερου αριθμού θαλάσσιων απορριμμάτων τα οποία θα μπορούν να οδηγηθούν στην συνέχεια για ασφαλή διαχείριση και ανακύκλωσή τους.

Επιστέγασμα των προσπαθειών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του νησιού ήταν και η πρόταση για συμμετοχή του, ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη, στο πρώτο δίκτυο Δήμων σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ελλάδα το οποίο αποτελείται από νησιωτικούς και παράκτιους δήμους της χώρας, με την επωνυμία «Δίκτυο Μπλε Δήμων» το οποίο τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σύντομα αποκτά και νομική οντότητα.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο πρόγραμμα «100 Ευφυείς Πόλεις» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (100 Intelligent Cities Challenge), όπου ο Δήμος συμμετέχει με κύριο θεματικό άξονα την «Διαχείριση Αποβλήτων και την Κυκλική Οικονομία».