Ακρογωνιαίο λίθο στη διαδικασία ανάπτυξης του “Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας” που εκπονεί ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων αποτελεί το “όραμα” που έχουν οι ίδιοι οι κάτοικοι για την πόλη μας. Ορίζεται ως μια σημαντική ποιοτική περιγραφή του επιθυμητού μέλλοντος μιας πόλης και διατυπώνεται από κοινού από τους πολίτες και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα προβλήματα κινητικότητας που πρέπει να επιλυθούν.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του κοινού αυτού οράματος ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έχει προχωρήσει στην ανάρτηση και νέου ερωτηματολογίου σε σχετική ιστοσελίδα προκειμένου όσοι επιθυμούν να καταγράψουν την άποψή τους σχετικά με τη «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» για την Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων.

Το νέο ερωτηματολόγιο σχετικά με το “όραμα” για την πόλη μας που έχει αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ μπορεί να αναζητηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://perfectwebster.wixsite.com/svakkerkyras