Μια νέα δράση για την ανακύκλωση από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με τη συμμετοχή του Πανελλαδικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) ΑΝΑΚΕΜ και τη συνεργασία του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου και ώρα 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική δράση για την ανακύκλωση των υλικών και αποβλήτων που σχετίζονται με κατασκευές και κατεδαφίσεις σε περιοχές των Δήμων της Κεντρικής και Βόρειας Κέρκυρας.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί  σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου μας κοντά στην  AQUALAND.

Παράλληλα, η ΑΝΑΚΕΜ αναλαμβάνει τον καθαρισμό χώρων που εντοπίζονται στην Κεντρική Κέρκυρα και στη Βόρεια Κέρκυρα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής της εκστρατείας για την απομάκρυνση και διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων.