Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων προσκαλεί τους πολίτες και τους εκπροσώπους των φορέων του Δήμου μας να παρευρεθούν την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 στις 11.00, στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, στην παρουσίαση του παραδοτέου της Β’ Φάσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου μας, το οποίο θα περιλαμβάνει:

 

  • την παρουσίαση και ανάπτυξη του Κοινού Οράματος για την κινητικότητα, 

 

  • τους ειδικούς στόχους που έχουν τεθεί και την ανάπτυξή τους,

 

  • των προσδιορισμό των πιθανών εναλλακτικών σεναρίων κυκλοφοριακής διαχείρισης,

 

  • την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων κυκλοφοριακής διαχείρισης με τη χρήση του κυκλοφοριακού μοντέλου και

 

  • την ενεργή ενημέρωση του κοινού και την 3η Δημόσια Διαβούλευση με την οποία ολοκληρώνεται και η Β΄ Φάση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου μας.