Πλαστικό

Αρχική / Υλικά / Πλαστικό

Γενικές πληροφορίες

Η Ε.Ε. για πρώτη φορά εισήγαγε μέτρα για τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας που εντοπίζονταν εντός της επικράτειάς της στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Η Οδηγία 85/339/ΕΟΚ έθετε κανόνες για την παραγωγή, εμπορία, χρήση, ανακύκλωση και επαναπλήρωση των συσκευασιών υγρών τροφίμων καθώς και για τη διάθεση των χρησιμοποιημένων συσκευασιών. 

Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασίας, ορισμένα κράτη μέλη άρχισαν να θεσπίζουν τα δικά τους μέτρα στον τομέα αυτό. Κατά συνέπεια, εμφανίστηκαν αποκλίνουσες εθνικές πολιτικές, μια κατάσταση που απαιτούσε εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την εναρμόνιση των εθνικών μέτρων σχετικά με τη διαχείριση των συσκευασιών και των αποβλήτων συσκευασίας και για την πρόληψη ή τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον εκδόθηκε η οδηγία 94/62 / ΕΚ. 

Η ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο έγινε με το νόμο 2939/2001, ο οποίος καθόριζε  τις γενικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας, τις υποχρεώσεις των διαχειριστών συσκευασίας,  τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση της συσκευασίας και των αποβλήτων συσκευασίας, τους όρους έγκρισης και λειτουργίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών καθώς και τους αρχικούς στόχους ανάκτησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας σε εθνικό επίπεδο. (ΠΗΓΗ : eoan.gr)

Από τότε έως και σήμερα, έχουν υπάρξει σειρά τροποποιητικών νομοθετημάτων τα οποία έχουν διαμορφώσει τις σύγχρονες απαιτήσεις και το τοπίο στην «εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων», αυξάνοντας κάθε φορά επίσης και τα ποσοστά ανακύκλωσης που θα πρέπει να επιτύχουμε ώστε να συμβαδίζουμε με τις εκάστοτε Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Οι συσκευασίες διαχωρίζονται σύμφωνα με το υλικό κατασκευής τους σε : 

α) γυάλινες, β) πλαστικές, γ) χάρτινες, δ) μεταλλικές (αλουμινίου - λευκοσιδήρου) οι οποίες είναι και οι συνηθέστερες που συναντάμε στην καθημερινότητά μας αλλά υπάρχουν επίσης και οι ε) συνθετικές, στ) ξύλινες και ζ) μεικτές.

Το πλαστικό δημιουργείται από το πετρέλαιο και υπάρχουν διαθέσιμα πολλά διαφορετικά είδη πλαστικού, το καθένα για ξεχωριστή χρήση. Έχει εισχωρήσει σε κάθε κομμάτι της ζωής μας από την κατασκευή παιχνιδιών μέχρι και την δημιουργία εξαρτημάτων ενός διαστημόπλοιου ή ενός αεροπλάνου. Η χρήση του είναι ανεξάντλητη, άρα κατ’ επέκταση, αντίστοιχα μεγάλες είναι και οι ανάγκες για εξόρυξη πετρελαίου για την δημιουργία του, με όλες τις γνωστές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Για την παραγωγή όμως, ενός τόνου πλαστικού από νέα υλικά, θα χρειαστούμε για την όλη διαδικασία μεγάλες ποσότητες ενέργειας καθώς και «παρθένες» πρώτες ύλες τις οποίες για να τις αποκτήσουμε θα χρειαστεί κυρίως να «τρυπήσουμε» την Γη.  

Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι, ένα πλαστικό μπουκάλι χρειάζεται περίπου 450 χρόνια ώστε να καταφέρει να αποσυντεθεί τελείως ενώ για να καταναλώσουμε το περιεχόμενό του, μπορεί να μας πάρει μόλις λίγα λεπτά, ειδικά σε μία ζεστή ημέρα του καλοκαιριού. 

Αντιθέτως, αν οδηγήσουμε τις πλαστικές συσκευασίες μας για ανακύκλωση και τις χρησιμοποιήσουμε στην συνέχεια ως πρώτη ύλη : 

  • θα καταφέρναμε να εξοικονομήσουμε σημαντικές «παρθένες» πρώτες ύλες, 
  • θα χρειαζόμασταν λιγότερη ενέργεια για να δημιουργήσουμε ξανά πλαστικό και 
  • θα καταφέρναμε να στείλουμε πολύ λιγότερες ποσότητες σκουπιδιών στον Χ.Υ.Τ.Α / Χ.Υ.Τ.Υ. άρα θα μειώναμε ακόμα περισσότερο τον όγκο εκεί και θα αυξάναμε τον χρόνο ζωής τους. 

Υπενθυμίζουμε ότι τα πλαστικά είναι παράγωγα του πετρελαίου, άρα μπορούν αντίστοιχα να γίνουν και επικίνδυνα για την υγεία μας και το περιβάλλον. Κάθε πλαστική συσκευασία που δεν οδηγείται για ανακύκλωση, υπάρχει πιθανότητα να  αποτελέσει μία πιθανή εστία μόλυνσης για την τροφή και το νερό που θα καταναλώσουμε αργότερα, όπως επίσης και μία πιθανή αιτία για την δημιουργία πυρκαγιάς μιας και είναι πολύ εύφλεκτο σαν υλικό. 

Οι πολίτες λοιπόν, οφείλουν να εφαρμόζουν αποτελεσματικά «Διαλογή στην Πηγή» στην καθημερινότητά τους, δηλαδή να διαχωρίζουν τα απορρίμματά τους σύμφωνα με την φύση τους ή με το υλικό κατασκευής τους και να απορρίπτονται χωριστά και καθαρά από ξένες προσμίξεις (π.χ. καπάκια) στον ανάλογο κάδο χωριστής συλλογής τους.

Περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Υλικά καθημερινής χρήσης

Κεσεδάκια από γιαούρτι
Κεσεδάκια από βούτυρο
Μπουκάλια νερού/αναψυκτικών
Μπουκάλια από σαμπουάν
Μπουκάλια από γάλα
Πλαστικά ταψάκια/τάπερ
Πλαστικές θήκες CD/DVD
Πλαστικές σακούλες

Πώς να εξοικονομήσετε/ επαναχρησιμοποιήσετε

Πάντα, θα πρέπει να εξετάζεται κατά προτεραιότητα, αν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου μία πλαστική συσκευασία για την ίδια χρήση για την οποία δημιουργήθηκε ή αν είναι πιθανή με οποιονδήποτε τρόπο η γενικότερη επαναχρησιμοποίησή της.

Που ανακυκλώνετε

ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΣ
Χαρακτηριστικός Κάδος Ανακύκλωσης

Πώς να κάνετε ανακύκλωση

Το πρώτο που θα πρέπει να ελέγχουμε προσεκτικά πριν απορρίψουμε μία πλαστική συσκευασία, είναι αν φέρει στην ετικέτα της συσκευασίας ή εναλλακτικά, τυπωμένο κάπου απευθείας πάνω της, το χαρακτηριστικό «τρίγωνο της ανακύκλωσης», το οποίο δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συσκευασία είναι κατάλληλη για να οδηγηθεί στην συνέχεια για ανακύκλωση.
Αφού επιτυχώς βρούμε το χαρακτηριστικό «τρίγωνο της ανακύκλωσης», τότε στην συνέχεια θα πρέπει να έχουμε αδειάσει πλήρως την συσκευασία από το περιεχόμενό της και στην συνέχεια να ξεπλύνουμε το εσωτερικό της, με λίγο νερό και να το αδειάσουμε στην συνέχεια και αυτό εντός του νεροχύτη.
Στην συνέχεια ιδανικά, θα πρέπει να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε ξένη πρόσμιξη πιθανώς να φέρει πάνω του η πλαστική συσκευασία και να τα απορρίψουμε χωριστά (θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ το καπάκι και το "δακτυλίδι" τα οποία πλέον θα πρέπει να παραμένουν και να απορρίπτονται μαζί με το πλαστικό μπουκάλι στον ανάλογο κάδο χωριστής συλλογής ή στους μπλε κάδους).
Τέλος, θα πρέπει να συμπιέσουμε την πλαστική συσκευασία ώστε να μειώσουμε τον όγκο της και να εξοικονομήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο στον κάδο χωριστής συλλογής τον οποίο διαθέτουμε αποκλειστικά για τις πλαστικές συσκευασίες.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στις σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις που συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο «Εξωτερικοί σύνδεσμοι & αρχεία».
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google