Σε σταδιακή αντικατάσταση του συνόλου των προϋφιστάμενων λαμπτήρων πυρακτώσεως με φωτιστικά στοιχεία και λαμπτήρες νέας τεχνολογίας LED, προχωρά ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Με το έργο αυτό βελτιώνεται ουσιαστικά ο δημοτικός φωτισμός, μειώνονται τα λειτουργικά κόστη και παράλληλα καταναλώνονται ασύγκριτα μικρότερες ποσότητες ενέργειας. 

Τα συνεργεία ηλεκτροφωτισμού του Δήμου ήδη έχουν πραγματοποιήσει παρεμβάσεις αλλαγής στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης της Κέρκυρας και σύμφωνα με τον ανάλογο προγραμματισμό, θα επέλθει και αντικατάσταση των φωτιστικών που θα πραγματοποιηθεί και στις κοινότητες του Δήμου.

Στόχος είναι η αντικατάσταση του συνόλου των παλαιών φωτιστικών και λαμπτήρων, έργο το οποίο θα αποτελέσει καινοτομία για το νησί μας. Με τον εκσυγχρονισμό του δικτύου, θα βελτιωθεί η ίδια η ποιότητα του οδοφωτισμού αλλά ταυτόχρονα θα μειώνεται η ενεργειακή κατανάλωση για τον φωτισμό των δρόμων της πόλης και των κοινοτήτων του Δήμου. 

Η μείωση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης επιφέρει με την σειρά της μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος που μεταφράζεται στην απαραίτητη για όλους προστασία του περιβάλλοντος. Ο Δήμος θα εξοικονομήσει σημαντικά χρηματικά ποσά από το λειτουργικό κόστος που θα δαπανά για τον οδοφωτισμό, καθώς τα φωτιστικά LED έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής άρα θα μειωθεί σε βάθος χρόνου και το κόστος συντήρησης του δικτύου.