Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων είναι στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ένταξή του στο «Δίκτυο Ιστορικών Πόλεων για την αντιμετώπιση των Πλαστικών Αποβλήτων» – (“Network of Historic Cities Against Plastic Waste”) (HISCAP) το οποίο αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου Horizon 2020 με τίτλο    BIO-PLASTICS EUROPE.

Το «Δίκτυο Ιστορικών Πόλεων για την αντιμετώπιση των Πλαστικών Αποβλήτων» (HISCAP) έχει ως βασικό του όραμα να προσφέρει υποστήριξη σε ιστορικές πόλεις και δήμους οι οποίοι χρειάζονται πραγματικές λύσεις ώστε να αντιμετωπίσουν τα πολλά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στην καθημερινότητά τους από τα πλαστικά απόβλητα.

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου οράματος τα μέλη του δικτύου HISCAP δεσμεύονται, μαζί με τους εταίρους του έργου BIO-PLASTICS EUROPE, να εξετάσουν την εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο κατάλληλα βιώσιμων λύσεων που θα προέλθουν από την μεταφορά γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των εκπροσώπων – διοικήσεων των πόλεων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας με τη βιομηχανία, την κοινωνία των πολιτών, τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων και άλλους υποστηρικτικούς οργανισμούς.

Τα μέλη του δικτύου επίσης θα επιδιώξουν, κατά περίπτωση, να δοκιμάσουν, να προσαρμόσουν και να αναπτύξουν τις καινοτομίες που θα προκύψουν από το έργο BIO-PLASTICS EUROPE του προγράμματος Horizon 2020.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «Δίκτυο Ιστορικών Πόλεων για την αντιμετώπιση των Πλαστικών Αποβλήτων» – (“Network of Historic Cities Against Plastic Waste”) (HISCAP) και το έργο BIO-PLASTICS EUROPE οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον ακόλουθο ιστότοπο: https://bioplasticseurope.eu/hiscap

Τέλος, σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο πρόγραμμα «100 Ευφυείς Πόλεις» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (100 Intelligent Cities Challenge), όπου ο Δήμος συμμετέχει με κύριο θεματικό άξονα την «Διαχείριση Αποβλήτων και την Κυκλική Οικονομία».