Μια σημαντική και θετική εξέλιξη για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων επισφραγίστηκε σήμερα με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Με αυτή την υπογραφή, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εντάσσεται στο πρόγραμμα των “100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων έως το 2030″. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας  και Διαποντίων Νήσων μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικούς κοινοτικούς πόρους με πολλά περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά οφέλη.

Ουσιαστικά, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, οι πόλεις που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα μπορούν να υλοποιήσουν επενδύσεις και να επιταχύνουν τη μετάβασή τους στην κλιματική ουδετερότητα και τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, να προωθήσουν ολιστικές λύσεις στον πολεοδομικό τους σχεδιασμό, να εφαρμόσουν έξυπνες τεχνολογίες και ευέλικτα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και να υιοθετήσουν φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους μετακίνησης και μεταφοράς.

Επίσης, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, μέσω της συμμετοχής του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα έχει τη δυνατότητα  συμμετοχής σε μεγάλες δράσεις καινοτομίας και σχετικά πιλοτικά έργα. Στόχοι του προγράμματος είναι μεταξύ των άλλων και τα ακόλουθα:

-Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για περιβαλλοντικές και βιώσιμες πολιτικές ανάπτυξης στις πόλεις.

-Η κυριαρχία ανθρώπινων ρυθμών σε πόλεις και οικισμούς.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας για λογαριασμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων υπογράφηκε από την Αντιδήμαρχο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Παναγιώτα Τζάννε.